Subscribe via RSS
rendszergazda rendszerintegráció rendszerintegráció rendszerfelügyelet outsourcing hálózetépítés

Szolgáltatásaink a teljes informatikai audittól, az ezen alapuló rendszertervezéstől az informatikai megoldások rendszerbe illesztésén és az egyedi igényeket is kielégítő szoftverfejlesztésen át a hálózat- és rendszerfelügyeletig, valamint a folyamatos konzultáción nyugvó értékesítés utáni tanácsadásig a teljes spektrumot átfogják.

Segítjük ügyfeleinket abban, hogy korszerű, testre szabott és jól működő informatikai rendszerrel a háttérben saját üzleti feladataikra koncentrálhassanak. Ehhez IT szakértelemmel, minőségi garanciát jelentő márkás termékekkel és megbízható szolgáltatásokkal járulunk hozzá.

Informatikai tanácsadás

A megrendelőknek nem az informatikai rendszerek kialakításának lépéseit kell ismerniük, hanem a saját üzleti céljaikat kell elérniük. Az informatikai tanácsadással a megrendelő megismeri az informatikai rendszer bevezetése során felmerülő döntési helyzeteket, a kapott ismeretek birtokában mérlegelni képes a döntésének lehetséges következményeit. Kiszámíthatóvá válnak az informatikai rendszerek bevezetésével járó előnyök, hátrányok.

A vállalatvezetők számára rendkívül fontos kérdés, hogyan illeszthető be az informatikai megoldások alkalmazása a vállalat üzleti stratégiájába, illetve hogyan növelhető az informatikai támogatás segítségével a vállalat hatékonysága, eredményessége. Mindehhez elengedhetetlen az informatikai stratégia tudatos tervezése, hiszen csak így hozható szinkronba az üzleti stratégia, a vállalati jövőkép, a felhasználói igények, illetve az informatikában rejlő lehetőségek.

A hatékony vállalati informatikai stratégia kialakításának első lépése a meglévő erőforrások és feltételek számbavétele, a felhasználói igények felmérése. Szakembereink előzetesen egyeztetett időpontokban és helyszíneken, részletes informatikai felmérés – hardver és szoftver leltár – után jegyzőkönyvben rögzítik a fennálló helyzetet. Beszélgetéseket folytatnak az érintett vezetőkkel, beosztottakkal a fejlesztési, változatási igények és ötletek feltárására.

Az informatikai audit következő lépéseként elkészül egy olyan dokumentáció, amely az előzetes felmérés adatai alapján konkrét javaslatot fogalmaz meg a továbbfejlesztés, a megfelelő informatikai stratégia kialakításának lehetőségeire és alternatíváira. Szakembereink a megvalósítási fázisban is folyamatos támogatást nyújtanak, tanácsaikkal segítve a bevezetéssel, átalakítással kapcsolatos feladatok gördülékeny végrehajtását.

Rendszerintegráció

Napjainkban az információs rendszerek olyan bonyolultságúvá váltak, hogy a megoldásokat általában már nem egy vállalkozó szállítja a megrendelőnek. Szükség van a rendszerelemek kapcsolatának kialakítására, integrálására. Ezt nevezzük rendszerintegrációnak. Cégünk az informatikai infrastruktúra kialakításától kezdődően vállalkozik a komplex informatikai rendszerek kialakítására, különböző gyártóktól származó rendszerszoftverek finomhangolására, optimális működési környezetek beállítására.

A cégek, intézmények számára egyre fontosabb, hogy új informatikai rendszereiket úgy vezessék be, hogy azok illeszkedjenek a korábbiakhoz, s a már meglévő rendszereik kapcsolódását is megoldják. A rendszerintegráció lehetővé teszi, hogy a cégeken belül egységes informatikai környezet alakuljon ki.

Rendszerintegráció esetén végzett tevékenységek:

 • Üzleti tanácsadás, konzultáció, rendszertervezés
 • Szállítás, installáció, testre szabott rendszerintegráció heterogén környezetben is
 • Üzemeltetési környezet megtervezése, kialakítása és dokumentálása

Rendszerintegrátorként a következő szolgáltatásokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére:

 • Informatikai felmérés és tanácsadás
 • Komplex informatikai rendszerek tervezése
 • Számítógépek, számítástechnikai berendezések beszerzése és üzembe helyezése
 • Szerverek, szerver farmok telepítése, konfigurálása
 • Informatikai biztonsággal kapcsolatos feladatok megoldása
 • Helyi (LAN) és telephelyek közötti (WAN) informatikai hálózatok tervezése, kivitelezése
 • Testre szabott rendszertámogatás, üzemeltetés
 • Egyedi igények szerinti szoftverek fejlesztése
 • Üzemeltetési környezet megtervezése, kialakítása és dokumentálása
 • Felhasználói és rendszergazdai szintű oktatások
 • Különböző szintű, testre szabott rendszertámogatás (outtasking, outsourcing, insourcing)

Rendszerfelügyelet

A már működő rendszerek üzemben tartása szintén nagy feladat, amelyet nem minden vállalat képes önerejéből, saját szakemberei révén elvégezni. Erre a célra saját alkalmazottakat fenntartani, őket folyamatosan tovább képezni sok esetben nem gazdaságos. Ugyanakkor napjainkban a legtöbb feladat akár távmenedzsment útján is megoldható, ami versenyképessé teszi a külső cégeket. A rendszerek felügyelete kiterjed a:

 • folyamatos, a mindennapi munkával járó beállítások elvégzésére,
 • a munkatársak számára biztosított tanácsadásra, támogatásra,
 • szerver-monitorozás, nagy rendelkezésre állás ügyfeleink telephelyén
 • a rendszernaplókban keletkező üzenetek figyelésére és a szükséges válaszintézkedések megtételére,
 • naprakész biztonsági alkalmazások és védelmi mechanizmusok alkalmazása
 • folyamatos archiválás az adatok biztonsága érdekében
 • a vírusok és a külső támadások elleni folyamatos védekezésre.

Még egy korszerű, megfelelően megtervezett és beüzemelt informatikai rendszer birtokában sem dőlhet senki nyugodtan hátra a székében, minden ilyen rendszer folyamatos felügyeletet igényel. A sokrétű rendszergazdai feladatoktól kezdve, a karbantartáson, szervizen, fejlesztésen át szinte felsorolni is nehéz, hogy mennyi mindenre kell odafigyelni ahhoz, hogy a rendszer működőképességét a megfelelő szinten lehessen tartani. Az egyre bonyolultabbá váló számítástechnikai berendezések és szoftverrendszerek mellett ma már elképzelhetetlen megfelelő szakértelem és tapasztalat nélkül ellátni ezeket az üzemeltetési feladatokat.

Amennyiben a cégnek nem a fő profilja a számítástechnika, úgy két választása van az informatikai rendszerének üzemeltetésével kapcsolatban. Saját informatikai szakembergárdát tart fenn, és vállalja a szakemberei folyamatos képzésével kapcsolatos nem kis költségeket. A második lehetőség, hogy egy olyan külső szakértő céget bíz meg az üzemeltetéssel, amelyik kellő tapasztalatokkal és referenciákkal bír, és létérdeke dolgozóinak mind szélesebb körű informatikai képzése. Cégünk mind a két esetben hasznos szolgáltatásokat kínál partneri számára:

 • Hardver és szoftver karbantartási szerződések
 • Az üzemeltetési és rendszergazdai feladatok egy részének ellátása
 • Teljes körű üzemeltetési és rendszergazdai feladatok ellátása (outsourcing)
 • Szaktanácsadói feladatok ellátása (rendszeres vagy eseti megbízással)
 • Telefonos tanácsadói szolgálat, távfelügyeleti lehetőséggel.

Outsourcing

Az outsourcing kifejezés angolszász nyelvterületről származik, eredeti formáját „Outside Resource Using”-ként használták, mely a vállalkozáson kívül elérhető erőforrásoknak a vállalkozás feladatainak, ellátáshoz való igénybevételét jelentette.

Az outsourcing lényege:

 • Erőforrás-kihelyezés;
 • Alkalmazás-kihelyezés;
 • Tevékenység-kiszervezés;
 • Egy cég olyan tevékenység vagy szolgáltatás elvégzését bízza egy külső vállalkozásra, amelyet jellemzően maga is el tudna végezni
.

Outsourcing szolgáltatásaink:

 • Eszközök kihelyezése az informatikai feladatok részleges vagy teljes megoldására
 • Alkalmazások kihelyezése
 • Testre szabott alkalmazások fejlesztése
 • Emberi erőforrások biztosítása, részleges vagy teljes munkaidőben
 • A helyi informatika támogatása kihelyezett szakemberek vagy eszközök segítségével
 • Teljes informatikai üzemeltetés biztosítása

Informatikai biztonság

Az informatikai rendszerek mára egyre bonyolultabbá, és az üzleti tevékenység egészét tekintve egyre általánosabbá, szélesebb körűvé váltak. Az üzleti adatok szinte teljes körét valamilyen informatikai rendszer kezeli, beleértve azokat az érzékeny, esetleg üzleti-, magán-, vagy más titkot képező adatokat, amelyek kezelése és védelme kiemelt figyelmet érdemel. Ennek következtében egyre nagyobb hangsúlyt kap az informatikai rendszerek biztonsága, az adatok megfelelő védelme, az azokhoz való hozzáférés szabályozása és korlátozása. Felismerve ezeket a kihívásokat és a felhasználók igényeit, az informatikai biztonság témakörében az alábbi szolgáltatásokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére:

 • IT biztonsággal kapcsolatos tanácsadás
 • IT biztonsági audit
 • Kockázatelemzés
 • IT biztonságpolitika kialakítása
 • Informatikai Biztonsági Szabályzat elkészítése
 • Biztonságos informatikai rendszerek kialakítása

Vírusvédelem, Malware védelem és tűzfalak

A határvédelem talán legfontosabb eszközei, melyek szorosan kapcsolódnak az informatikai biztonsághoz. Az informatikai rendszerekben tárolt adatokat nem csak a jogosulatlan hozzáférésektől és egyéb belső veszélyektől kell megóvni, hanem a külső támadásoktól is. A rendszerek és az adatok épségének egyik legnagyobb veszélyforrása a vírusfertőzések okozta kár. A megfelelő védelmi rendszer kialakítása és naprakészen tartása nagy szakértelmet és folyamatos felügyeletet igényel. A megfelelő vírusvédelem kialakításában az alábbi szolgáltatásainkat kínáljuk:

 • A rendszer felmérése
 • Javaslattétel a legjobban illeszkedő vírusvédelmi megoldásra
 • A megfelelő vírusvédelmi megoldás telepítése
 • Naprakész felügyelet biztosítása

A különböző vállalkozások közötti kapcsolattartás eszköze és az információk megszerzésének legegyszerűbb és legelterjedtebb módja mára az internet lett. Az internet széleskörű használatának azonban szintén megvannak a maga veszélyei, melyek ellen a megfelelő védelmi eszközök alkalmazásával védekezni kell. A megfelelő védelmi rendszer kiválasztásánál figyelembe kell venni a védeni kívánt eszközök és adatok körét és értékét, a lehetséges kockázatokat, és ezek alapján kiválasztani a megfelelő védelmi megoldásokat. Ezek fő csoportjait a különböző tűzfalak, proxy szerverek, behatolás érzékelők és egyéb védelmi eszközök. Ebben a tárgykörben az alábbi szolgáltatásainkat kínáljuk:

 • Konzultáció és tanácsadás
 • A megfelelő védelmi megoldás kiválasztása
 • Tűzfalak és egyéb védelmi eszközök szállítása
 • Tűzfalak üzemeltetése és felügyelete

Adatmentés, archiválás, adat-visszaállítás

Egyetlen technológia sem jár veszélyek nélkül és egyetlen biztonsági intézkedés sem nyújt 100 százalékos védelmet. Ez alól az adatok feldolgozása és tárolása sem képez kivételt. Mi is akkor az adatmentés? Képzeljen el egy olyan helyzetet, amelyben nem tud hozzáférni digitálisan tárolt adataihoz. A megelőzés persze jelentősen csökkentheti, de soha ki nem zárhatja ezt a kockázatot. Minden egyes adatvesztésnél számos együttható játszik össze, így a megoldásoknak is szinte mindig testreszabottaknak kell lenniük. A következményeket csak így lehet minimalizálni.

Az ARPANET Kft. nem csak az adatok mentésére és archiválására nyújt magas szintű megoldási lehetőségeket ügyfelei részére, hanem akkor is rendelkezésre áll, amikor már megtörtént a baj. Adatmentés és archiválás témakörében az alábbi szolgáltatásokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére:

 • Mentési és archiválási rendszer tervezése
 • A megfelelő eszközpark kiválasztása és szállítása
 • Mentési és archiválási rendszerek testre szabott konfigurálása
 • Mentési és archiválási rendszerek üzemeltetése és felügyelete

Stratégiai partnerünk Közép-Európában a legszélesebb körű adatmentési szolgáltatásokat nyújtja, amelyek médiaállományoktól operációs rendszereken át egész fájlrendszerekig terjednek.

Internetes szolgáltatások

Ma már elengedhetetlen a vállalatok, szervezetek, esetlegesen a magánszemélyek számára az internetes megjelenés és elérhetőség. Ez alatt érthetjük az egyszerű, statikus megjelenéstől kezdve a komplexebb alkalmazásszintű rendszerekkel való jelenlétet is. Cégünk szinte minden területen megoldást nyújt megrendelői számára.

Főbb szolgáltatásaink:

 • Weboldal és web alkalmazás fejlesztés
 • Domain szolgáltatások
 • Nagy biztonságú, gerinchálózati adattárhely biztosítás
 • Levelezési szolgáltatások
 • Internet alapú rendszerek üzemeltetése
 • Virtuális szerver szolgáltatások
 • Szoftver és alkalmazás bérleti konstrukciók

Alkalmazás-fejlesztés

Cégünk ügyfeleinél felmerülő specifikus problémákra egyedi szoftverrendszerek, alkalmazások fejlesztését vállalja. Megoldásaink lefedhetik az ügyviteli alkalmazásokat, elemző és lekérdező rendszereket, vezető információs rendszereket, és más, specifikus megoldásokat is.

Megoldásaink az alábbi fő szempontok szerint kerülnek kialakításra:

 • Funkcionalitás
 • Megbízhatóság
 • Használhatóság
 • Hatékonyság
 • Bővíthetőség
 • Javíthatóság
 • Hordozhatóság

IT kereskedelem

Az ARPANET Kft. az informatikai eszközpark szinte teljes spektrumát lefedő kínálattal áll partnerei rendelkezésére. Kereskedelmi kategóriáink:

Intel alapú szerverek

Napjainkban szinte minden szervezet egynél több számítógépet használ, és szüksége van valamilyen központi erőforrásra. Az Intel alapú szerverek széles választékából ajánlunk eszközöket. Ügyfeleink alkalmazási szükségleteit figyelembe véve kínálunk többek között fájl- és központi adatbázis szervereket, üzleti alkalmazást futtató többprocesszoros kiszolgálókat. Szakembereink a felhasználói igények figyelembe vételével, személyre szabottan dolgoznak ki megoldási javaslatokat.

Intel alapú szerverek termékkörében partnereink:

 • DELL
 • Fujitsu
 • HP
 • IBM

A szerverekre Windows és Linux alapú operációs rendszerek telepítését vállaljuk.

Adattárolási, archiválási és mentési megoldások

Az adatok tárolása, megőrzése és az elérhetőség biztosítása az egyik leglényegesebb feladat. Adattárolási, archiválási rendszereink megtalálhatóak köz és vállalati szférában egyaránt.

Támogatott gyártóink:

 • CA
 • DELL
 • EMC
 • Fujitsu
 • HP
 • IBM
 • Microsoft
 • NetApp
 • Symantec

Munkaállomások és mobil számítógépek

Ügyfeleink egyedi igényeinek megfelelően világmárkák kínálatából biztosítunk megfelelő eszközöket. A típusválaszték az egyszerű irodai munkaállomásoktól a több processzoros grafikai, tervezési feladatokra alkalmas munkahelyekig terjed.

Ajánlott gyártóink:

 • DELL
 • Fujitsu
 • HP
 • IBM

Nyomtatók és egyéb perifériák

Nyomtatók, fénymásolók, szkennerek, illetve multi funkciós termékek körében professzionális megoldásokkal és eszközökkel állunk partnereink rendelkezésére. Termékskálánk a kisirodai nyomtatóktól a nagy teljesítményű nyomtató- és másolórendszerekig terjed. A berendezések karbantartását, szervizelését stratégiai partnereink szakemberei mind szerződéses, mind eseti megrendelés alapján elvégzik.

Hálózati eszközök

Napjainkban a hálózati számítástechnika korát éljük. Egyre keve-sebb az önálló, nem hálózatban működő számítógép, egyre több a központilag elérhető adat és alkalmazás, az Internet pedig nélkülözhetetlen eszközzé vált. Ennek kö-vetkeztében egyre nagyobb az igény az új hálózatok kiépítésére, a meglévők bővítésére, valamint egyre fontosabb szempont a háló-zati kapcsolatot biztosító eszközök megbízhatósága és rendelkezésre állása.

Cégünk hosszú évek gyakorlatára és tapasztalatára támaszkodva vállalkozik ügyfelei magas szintű kielégítésére, legyen szó akár vezetékes - LAN, WAN - akár vezeték nélküli - WLAN, GSM - hálózati megoldásokról. Az általunk kínált eszközpark az otthoni Internet kapcsolat biz-tonságos kialakítását megvalósító ADSL router/tűzfal kombinációtól az országos kiterjedésű hálózatok kialakításához szükséges eszközö-kig terjed. Szolgáltatásunk felöleli a mobil kommunikációt, valamint a vezeték nélküli hálózatokat is.

Az általunk kínált megoldások az igények felmérésétől a hálózat tervezésen keresztül a komplett megvalósításig, a kulcsrakész rendszer átadásáig terjednek.

A hálózati eszközök körében fő beszállító partnereink: Cisco, HP, Juniper

Szoftverek

Az alábbi szoftver rendszereket kínáljuk partnereink számára:

 • asztali és hálózati operációs rendszerek,
 • virtualizációs megoldások, felhő alapú rendszerek,
 • asztali és szerveroldali alkalmazások,
 • adatvédelmi és vírusvédelmi rendszerek,
 • Linux alapú megoldások,
 • betörés védelmi megoldások, tűzfalak.

Vállaljuk a szállított rendszerek installálását és konfigurálását, valamint a működő rendszerek üzemeltetését is. Az asztali operációs rendszerek és alkalmazások körében a legelterjedtebb Microsoft rendszereket kínáljuk. A hálózati operációs rendszerek körében Microsoft és Linux alapú megoldásokat ajánlunk.